ΑΠ 1079/2017

Παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου

Ειδικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα στις νήσους Κυκλάδες

Ιδιοκτησιακό καθεστώς των “γκρεμνών” της νήσου Σαντορίνης. Στα γκρεμνά, λόγω της μορφολογίας τους, ουδέποτε ασκήθηκαν από ιδιώτη διακατοχικές πράξεις με διάνοια κυρίου που να οδήγησαν σε κτήση κυριότητας διά χρησικτησίας. Ως εκ τούτου, τα γκρεμνά ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο περιήλθαν “δικαιώματι πολέμου” από το Τουρκικό Δημόσιο.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.