Παναγιώτης Κολοτούρος

Ανάκλησις δωρεάς, γενομένη μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου της χρησικτησίας δωρηθέντος πράγματος, και αξίωσις αδικαιολογήτου πλουτισμού

Σταθερώς νομολογείται από τον Άρειο Πάγο και τα δικαστήρια της ουσίας ότι η χρησικτησία συνιστά νόμιμη αιτία κτήσεως ή διατηρήσεως του πλουτισμού και στην ειδική περίπτωση της ανακλήσεως δωρεάς και εν συνεχεία αναζητήσεως του δωρηθέντος πράγματος κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταδείξει ότι η χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, δεν παρέχει „causa ex lege“ προς διατήρησιν του πλουτισμού από τον επί δεκαετίαν ή εικοσαετίαν από την εκτέλεση της δωρεάς νεμόμενο δωρεοδόχο (ακινήτου), εξ ου και δύναται ο τελευταίος, εφόσον ανακληθεί η δωρεά ακόμη και μετά την συμπλήρωση του χρόνου τούτου, να υποχρεωθεί ν’ αποδώσει το δωρηθέν στον δωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις  περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.