Βασιλική Παπαδούλη

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Παραίτηση και αναγνώριση στο πλαίσιο συναινετικής λύσης γάμου

Σκέψεις με αφορμή την ΜΕφΘεσ 745/2021

Η προβληματική της «πρόωρης» παραίτησης των συζύγων από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400), ιδίως ενόψει συναινετικής λύσης του γάμου τους, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τόσο την εγχώρια θεωρία όσο και την νομολογία. Τη διχογνωμία που είχε ανακύψει στην επιστήμη ως προς το κύρος της σχετικής συμφωνίας των συζύγων επέλυσε η ΟλΑΠ 6/2019. Την άποψη της Ολομέλειας ακολουθεί και η υπ' αριθμ. 745/2021 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προχωρώντας, ωστόσο, ένα βήμα παραπέρα: Πέραν της παραίτησης των συζύγων από την αξίωση της ΑΚ 1400, το Εφετείο απασχόλησε και το ζήτημα της αναγνώρισης της σχετικής αξίωσης στο ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ των συζύγων (ΑΚ 1441). Με αφορμή τις δύο αυτές νομολογιακές κρίσεις, στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η προσέγγιση του προβληματισμού υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται κατά πόσο η αξίωση της ΑΚ 1400 συνιστά έννομη σχέση δεκτική συμβιβασμού, καθώς και η συνδρομή του στοιχείου των αμοιβαίων υποχωρήσεων των μερών για την κατάφαση κατάρτισης της σύμβασης συμβιβασμού κατά την AK 871. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης επιχειρείται η (κριτική) παρουσίαση των επιχειρημάτων της εφετειακής απόφασης ως προς τη νομική φύση της επίδικης αναγνώρισης χρέους ως αφηρημένης, κατά την έννοια των άρθρων 873-875 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.