Νίκος Κουμουτζής

Αδικοπραξία και ευθύνη για το περιελθόν (άρθρ. 938 ΑΚ)

Όταν η παραγραφή που προβλέπεται για την απαίτηση από την αδικοπραξία συμπληρωθεί, ενώ ο δράστης έχει αποκομίσει από την αδικοπραξία ωφέλεια, το άρθρ. 938 ΑΚ ορίζει ότι η τελευταία είναι αποδοτέα «κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό». Η μελέτη επιχειρεί να ρίξει φως στο πεδίο εφαρμογής, τον λόγο θέσπισης και την αξία της ρύθμισης, καθώς επίσης να προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της αξίωσης του θύματος-δότη εν προκειμένω, και συγκεκριμένα τη νομική φύση της, το περιεχόμενο και την έκταση που της προσδίδουν τα άρθρ. 908-911 ΑΚ. Θίγονται επίσης ζητήματα παραγραφής και δικονομικού δικαίου, όπως, κυρίως, η δυνατότητα όψιμης επίκλησης του άρθρ. 938 ΑΚ κατά την εκκρεμοδικία και αφού έχει αντιταχθεί στην αγωγή η ένσταση του άρθρ. 272 § 1 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.