Παναγιώτης Παπανικολάου

Τραπεζικοί ΓΟΣ αντίθετοι προς τις περί ακατασχέτου και ανεκχωρήτου των απαιτήσεων μισθών και συντάξεων διατάξεις – Και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ως «πανωπροίκι»

Η θεωρία, σύμφωνα με την οποία η χρήση καταχρηστικών ΓΟΣ (και ειδικότερα τραπεζικών ΓΟΣ αντίθετων προς τις διατάξεις που προβλέπουν το ακατάσχετο και το ανεκχώρητο των απαιτήσεων για καταβολή μισθών και συντάξεων) συνιστά αδικοπραξία, πρέπει να αποκρούεται ως ασύμβατη με το σύστημα ρύθμισης της αδικοπρακτικής ευθύνης κατά τον Αστικό Κώδικα. Εκτός από τις δογματικές της αδυναμίες, η εν λόγω θεωρία ανοίγει τον δρόμο διεκδίκησης (εκτός από αποζημίωση) και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, θέτοντας έτσι στην διάθεση του επιτήδειου καταναλωτή ένα αποτελεσματικό εργαλείο για άκοπη απόκτηση αθέμιτου πλουτισμού, προοπτική αντιβαίνουσα πλήρως στο αξιολογικό σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης. Συγχρόνως, με την μελέτη επιχειρείται μια ακριβής οριοθέτηση της κανονιστικής εμβέλειας του συστήματος προστασίας των απαιτήσεων επί τον μισθό ή την σύνταξη.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.