Έφη Τζίβα

Τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων (ομφαλοπλακουντιακού αίματος): Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης

Τα σχετιζόμενα με τη λειτουργία των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων ζητήματα που κινούν το ενδιαφέρον της νομικής επιστήμης είναι εξίσου σημαντικά με εκείνα που απασχολούν την ιατρική και τη βιοτεχνολογία, που εξετάζουν τις δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος κυρίως για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων.  Η πραγμάτευση εστιάζεται στη νομική μορφή λειτουργίας των εν λόγω τραπεζών και στη χρήση από αυτές  εμπορικών πρακτικών, διαφημίσεων και λοιπών μεθόδων προσέγγισης καταναλωτών, οι οποίες κατά κανόνα έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994). Επίσης, εξετάζονται ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης των τραπεζών ή/και πελατών τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.