Ιωάννης Δεληκωστόπουλος

Το τελευταίο λιμάνι της κατάσχεσης

Οριοθέτηση της έννοιας του ‘τελευταίου λιμένος μετά τον κατάπλου’ για την ενεργοποίηση του ναυτικού προνομίου της δεύτερης τάξης του άρθρου 205 ΚΙΝΔ

Το άρθρο 205 ΚΙΝΔ κατατάσσει τα ναυτικά προνόμια σε τέσσερις τάξεις, εκάστη των οποίων προηγείται των επομένων. Για την ενεργοποίηση του ναυτικού προνομίου της δεύτερης τάξης του άρθρου 205 ΚΙΝΔ, σε ό,τι αφορά στα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως του πλοίου, λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος λιμένας στον οποίο κατέπλευσε το πλοίο και από τον οποίο παρεμποδίστηκε να αποπλεύσει, λόγω της αναγκαστικής κατάσχεσής του. Ο τελευταίος λιμένας μετά τον κατάπλου δεν είναι το λιμάνι όπου επιβάλλεται συντηρητική κατάσχεση. Ελλείψει τροπής συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική, έξοδα φύλαξης και συντήρησης σε λιμάνι Α, αυτό της συντηρητικής κατάσχεσης, δεν πρέπει να συγχέονται με έξοδα φύλαξης και συντήρησης σε λιμάνι Β, αυτό της αναγκαστικής κατάσχεσης. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η κατάσχεση που οδήγησε στον πλειστηριασμό. Αν όμως πρόκειται για το ίδιο λιμάνι και η πρώτη αναγκαστική κατάσχεση δεν τελεσφόρησε, δεν αποκλείεται να ληφθούν υπόψη και έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως που έγιναν μεν πριν από την αναγκαστική κατάσχεση που οδήγησε στον πλειστηριασμό, συνδέονται όμως χρονικά με την ατελέσφορη πρώτη κατάσχεση.

Δείτε περισσότερα εδώ.