Βασίλειος Αδάμπας

Το σύστημα χρηματικής ποινής στον νέο Ποινικό Κώδικα. Κάποιες κριτικές σκέψεις.

Στην μελέτη περιγράφονται τα σημαντικότερα από τα δογματικής φύσης ζητήματα που συνοδεύουν το σύστημα της χρηματικής ποινής του νέου Ποινικού Κώδικα. Η προσέγγισή τους επιχειρείται στη βάση της εξελικτικής τους διάστασης με σημείο αναφοράς το μοντέλο χρηματικής ποινής και το «σχήμα» μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική υπό τον παλαιό Ποινικό Κώδικα. Ιδιαίτερα αξιολογείται η φύση της υποκατάστατης στερητικής της ελευθερίας ποινής και ο τρόπος διαχείρισής της στο ευρύτερο σύστημα του ποινικού δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού.

Δείτε περισσότερα εδώ.