Βάγιας Παναγιωτόπουλος

Στέρηση χρήσης πράγματος και αποκατάσταση άσκοπων δαπανών χρήσης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί το σφόδρα εριζόμενο στο δίκαιο της αποζημίωσης ζήτημα, αν αποτελούν αποκαταστατέα περιουσιακή ζημία οι δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί ο δικαιούχος χρήσης ενός πράγματος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση αυτή, την οποία εν συνεχεία στερείται λόγω συμπεριφοράς τρίτου προσώπου πληρούσας ορισμένο νόμιμο λόγο ευθύνης. Ο συγγραφέας, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση 27/2017 του Αρείου Πάγου, απαντά θετικά στο παραπάνω ερώτημα με βασικό άξονα τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ της προσβολής ενός έννομου αγαθού και της περιουσιακής ζημίας ως λογιστικού μεγέθους αποτίμησης των συνεπειών της εν λόγω προσβολής στην περιουσία του παθόντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.