Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Περί της εννοίας της κερδοσκοπίας

Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο όρος της κερδοσκοπίας, που απαντά σε διατάξεις τόσο του Ποινικού Κώδικα όσο και των Ειδικών Ποινικών Νόμων, είναι ορθότερο –σε αντίθεση με ό,τι γίνεται συνήθως δεκτό στην ελληνική νομολογία– να ερμηνεύεται συσταλτικά, δηλ. κατά τρόπο εναρμονισμένο προς την έννοια της “φιλοκέρδειας”.

Δείτε περισσότερα εδώ.