Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Η ιδιότητα του πρόσφυγα και η σημασία της για το Ποινικό Δίκαιο της παράνομης μετανάστευσης

Η χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα συναρτάται με σημαντικά ζητήματα του ποινικού δικαίου της μετανάστευσης, που έχουν απασχολήσει τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία. Για λόγους συστηματικούς, τα σχετικά ζητήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα που αναφέρονται στην αξιολόγηση των πράξεων του ίδιου του αλλοδαπού κατά την είσοδο και παραμονή του στην Ελλάδα και σε εκείνα που επηρεάζουν τον αξιόποινο χαρακτήρα των πράξεων τρίτων, οι οποίοι είτε βοηθούν τους αλλοδαπούς να εισέλθουν ή να μείνουν στην ελληνική επικράτεια είτε είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να προσφέρουν σε αυτούς την προβλεπόμενη στο διεθνές δίκαιο βοήθεια.

Δείτε περισσότερα εδώ.