Καλλιρρόη Παντελίδου

Η γονική μέριμνα και το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο εκτός γάμου: Δύο θεσμοί σε εξέλιξη

Η μελέτη εξετάζει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε τέκνο γεννημένο εκτός γάμου (και την επικοινωνία με αυτό) και ασκεί κριτική στην κυοφορούμενη νέα ρύθμιση. Διαπιστώνεται ότι η ελληνική νομολογία εμμένει σταθερά στην ανάθεση της γονικής μέριμνας στον πατέρα μόνον όταν αποδεικνύεται σοβαρή ακαταλληλότητα της μητέρας συνδυαζόμενη με ειλικρινές ενδιαφέρον του εξ αναγνωρίσεως πατέρα, στο πρόσωπο του οποίου παράλληλα συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για ανατροφή του τέκνου. Σε αντίθεση με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου, που εκκινεί (σε περίπτωση αναγνωρίσεως) από την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, στην μελέτη προτείνεται να διατηρεί η μητέρα την άσκηση της επιμέλειας. Αν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση, μπορεί να υπάρξει συνεπιμέλεια ή ανάθεση της επιμέλειας στον έναν από τους δύο γονείς ή και στους δύο, με καθορισμό των πεδίων και αρμοδιοτήτων του καθενός.

Δείτε περισσότερα εδώ.