Θεοχάρης Δαλακούρας

Η αποδεικτική διαδικασία κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση συγκεκριμένων ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας, εστιάζοντας στις ρυθμίσεις του νέου ΚΠΔ. Αφετηριακά εξετάζεται ο βαθμός εναρμόνισης των δικαιοκρατικών απαιτήσεων των αρχών της δημοσιότητας, της προφορικότητας και της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης με την προβλεπόμενη στα άρθρα 350 έως 366 ΚΠΔ αποδεικτική διαδικασία. Στην ίδια κατεύθυνση υπογραμμίζεται η επιρροή των αρχών της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης, της αμεσότητας και της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων στη δόμηση μιας προβλέψιμης και ελέγξιμης αποδεικτικής διαδικασίας. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται υπό το φως της νομολογίας του ΑΠ και του ΕΔΔΑ ειδικότερα ζητήματα προσαγωγής και εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο, ανάγνωσης των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας, ανάγνωσης των εγγράφων, καθώς και ορισμένα ζητήματα από τη διαδικασία εξέτασης του κατηγορουμένου.

Δείτε περισσότερα εδώ.