Δημήτρης Αυγητίδης

H απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία

Στη μελέτη εξετάζεται ο θεσμός της απαλλαγής του εμπόρου-φυσικού προσώπου, όπως τέθηκε σε εφαρμογή με τον Ν. 4446/2016. Πρόκειται για πλήρη απαλλαγή από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν έχουν ικανοποιηθεί από την πτωχευτική περιουσία. Η απαλλαγή συνδέεται με τη χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας στον επιχειρηματία («νέο ξεκίνημα ή fresh start») και αποτελεί μία από τις απαραίτητες νομοθετικές βάσεις (η άλλη είναι η πρόβλεψη προληπτικών διαδικασιών αναδιάρθρωσης) πάνω στην οποία οικοδομείται το σύγχρονο δίκαιο αφερεγγυότητας. Ο θεσμός αξιολογείται θετικά ως ένα σημαντικό πεδίο χειραφέτησης του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου από τη μονοδιάστατη προσέγγιση του συμφέροντος των πιστωτών και ως μηχανισμός μεταλλαγής του σε ένα σύγχρονο εργαλείο αντιμετώπισης της εμπορικής αφερεγγυότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Το κατάστημά μας θα είναι κλειστό από 10/8 έως 2/9 και όλες οι παραγγελίες που θα εισαχθούν αυτές τις ημέρες θα εκτελεστούν τη Δευτέρα 3/9