Χρίστος Μυλωνόπουλος

Χωρεί έκδοση στις ΗΠΑ για νομιμοποίηση κρυπτονομισμάτων (bitcoin) προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα;

Τα καινοφανή, ποινικής φύσεως, προβλήματα που προκαλεί η διενέργεια παράνομων συναλλαγών με κρυπτονομίσματα επιτείνονται όταν συνδυάζονται με εκείνα που ανακύπτουν όταν ζητείται η έκδοση του υπαίτιου. Στην προκείμενη εργασία εξετάζεται: α) αν τόπος τέλεσης θεωρείται η Ελλάδα βάσει του άρθρ. 5 παρ. 3 ΠΚ ακόμη και όταν η συναλλαγή με bitcoins διενεργήθηκε εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή, β) αν το ξέπλυμα bitcoins για το οποία ζητείται η έκδοση είναι αξιόποινο και κατά το δίκαιο του εκζητούντος κράτους (ΗΠΑ), γ) αν οι κτηθείσες στην αλλοδαπή με ανακριτική διείσδυση αποδείξεις ισχύουν και στη χώρα μας και δ) η σχέση μεταξύ της αμερικανικής conspiracy και του εγκλήματος της συμμορίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.