Αθανασία Διονυσοπούλου

Άρση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Η σχέση των άρθρων 254-255 ΚΠΔ και του ν. 2225/1994

H άρση απορρήτου περιεχομένου τηλεφωνικής επικοινωνίας αποτελεί μια συχνά διενεργούμενη ανακριτική πράξη, η οποία όμως ρυθμίζεται εν μέρει διαφορετικά στα άρθρα 254-255 ΚΠΔ και στον ν. 2225/1994. Η παρούσα μελέτη, συγκρίνοντας τις ανωτέρω διατάξεις, έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής της άρσης απορρήτου, τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επιβολής της, τα προσωπικά όριά της και τη δικονομική αξιοποίηση των τυχαίων ευρημάτων που προκύπτουν από αυτή.

Δείτε περισσότερα εδώ.