Αστικός  Κώδικας, Γενικές Αρχές - Πρακτικά θέματα με λύσεις

Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές - Πρακτικά θέματα με λύσεις

έκδ.3η
Γεωργιάδης Απόστολος
Έτος Έκδοσης: 2013 Σελίδες: 266 ISBN: 978-960-420-505-9
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 22,50[ αρχική τιμή € 25,00  ]

Με σταθερό γνώμονα την υποβοήθηση των φοιτητών στην κατανόηση του ιδιαιτέρως δυσχερούς μαθήματος των «Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» παραδίδεται στην κυκλοφορία η τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου, που επί δεκαπέντε συναπτά έτη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και την αγάπη των φοιτητών Νομικής.

Η νέα έκδοση κατέστη επιβεβλημένη, προκειμένου το έργο αφ’ ενός να ενημερωθεί με τις επελθούσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις αλλά και τη νεότερη βιβλιογραφία και αφ’ ετέρου να συντονισθεί με το αντίστοιχο έργο του συγγραφέα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε νέα έκδοση (Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 4η έκδ. 2012). Με την ευκαιρία αυτή προστέθηκαν πέντε νέα πρακτικά για τα εξής θέματα: τελολογική συστολή· προστασία προσωπικότητας κατηγορουμένου· αποδυνάμωση δικαιώματος· διάκριση μεταξύ απόλυτης και σχετικής ακυρότητας· ακυρωσία δικαιοπραξίας λόγω διαφθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Γεωργιάδης Απόστολος
2012
87,00 
€ 78,30
 
Η προστασία του καταναλωτή στη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος
Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου Ξένη
1999
14,50 
€ 13,05
 
 
Σιωπηρή πληρεξουσιότητα
Μεντής Γιώργος
2005
30,00 
€ 27,00
 
Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Απόστολος, Σταθόπουλος Μιχάλης
1978
45,00 
€ 20,00