Ερμηνεία - νομολογία Αστικού Κώδικα

Ερμηνεία - νομολογία Αστικού Κώδικα

Κληρονομικό Δίκαιο (άρθρα 1710-1870), Τόμος 6ος/Α
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
Έτος Έκδοσης: 2009 Σελίδες: 815 ISBN: 978-000-006-740-1
Εκδότης: Ιδιωτική έκδοση
€ 80,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Η προστασία της νόμιμης μοίρας
Γεωργιάδης Α. Γεώργιος
2013
60,00 
€ 54,00
 
Το ζήτημα της ερμηνείας των διαθηκών στο Ελληνικό δίκαιο
Δακορώνια Ευγενία
2005
18,00 
€ 16,20
 
 
Διάθεση μελλοντικού δικαιώματος
Λιβάνης Νικόλαος
1990
 
€ 6,00
 
Κληρονομικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2013
105,00 
€ 90,00