Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος

Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος

Τόμος 1ος, Γενική θεωρία για το έγκλημα
Μυλωνόπουλος Χρίστος
Έτος Έκδοσης: 2007 Σελίδες: 760 ISBN: 978-960-420-343-7
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 76,00[ αρχική τιμή € 80,00  ]
Το έργο καλύπτει τη γενική θεωρία για το έγκλημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σαφή ανάλυση των εννοιών, στο σχολιασμό της νομολογίας και στην πραγμάτευση των σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν την ποινική πράξη. Πολυάριθμα παραδείγματα, κυρίως από τη νομολογία, διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου και την εμπέδωση των λεπτών εννοιών. Από τα περιεχόμενα: Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στο Ποινικό Δίκαιο - Η υποχρέωση του νομοθέτη να παρέχει ποινική προστασία και τα όρια αυτής - Κρυπτοποινές στο διοικητικό και κοινοτικό δίκαιο - Ενδεχόμενος δόλος και συνειδητή αμέλεια - Χρήση όπλων από αστυνομικούς και δικαίωμα άμυνας - Προστασία του καταναλωτή και ζητήματα αιτιότητας - Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της αμέλειας και της παράλειψης - Βασανιστήρια και τρομοκρατία - Άμυνα σε περίπτωση αμοιβαίας επίθεσης - Η άδεια της αρχής ως λόγος άρσης του αδίκου - Ελευθερία της τέχνης και ποινικό δίκαιο - Ανακριτική διείσδυση ως λόγος άρσης του αδίκου - Νευροφιλοσοφία και καταλογισμός - Συνειδησιακό έγκλημα και πλύση εγκεφάλου. Θα ακολουθήσει σύντομα ο δεύτερος τόμος (απόπειρα - συμμετοχή - συρροή).
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Η συνολική ποινή
Παπανδρέου Πόπη
2008
40,00 
€ 36,00
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2008
45,00 
€ 42,75
 
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
73,00 
€ 69,35
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2012
40,00 
€ 38,00