Πρακτική Διδασκαλία Ποινικού Δικαίου,  Α. Γενικό Μέρος

Πρακτική Διδασκαλία Ποινικού Δικαίου, Α. Γενικό Μέρος

Ασκήσεις - Σχεδιαγράμματα - Βασικές Έννοιες
Μπέκας Γιάννης
Έτος Έκδοσης: 2005 Σελίδες: 384 ISBN: 960-420-278-2
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 25,20[ αρχική τιμή € 28,00  ]
Το νέο βιβλίο του αναπλ. καθηγητή της Νομικής Σχολής Θράκης Γιάννη Μπέκα, απόσταγμα της 25χρονης διδακτικής του εμπειρίας, έρχεται να καλύψει ένα κενό της Ελληνικής εργογραφίας, με την υποδειγματική επίλυση πρακτικών θεμάτων αποκλειστικά από την ύλη του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου. Ο συγγραφέας διακρίνει σε 12 ενότητες όλη την αντίστοιχη ύλη (πράξη, άδικο, υπαιτιότητα κ.λπ.) και κατατάσσει σε αυτές 130 πρακτικά με τις λύσεις τους, προσθέτοντας και 20 σύνθετα πρακτικά εξετάσεων. Προηγείται ανάλυση του τρόπου επίλυσης ενός πρακτικού. Η ιδιαιτερότητα του έργου επιτείνεται με την εντελώς πρωτότυπη σχεδιαγραμματική διδασκαλία όλου του Γενικού Μέρους. Ο συγγραφέας αφού προτάξει συνοπτικά σε κάθε ενότητα τις βασικές της έννοιες, παρουσιάζει όλους τους αντίστοιχους θεσμούς μέσα από 50 σχεδιαγράμματα, όπου σχεδόν φωτογραφικά απεικονίζονται οι προϋποθέσεις και οι έννομες συνέπειές τους. Η γραμμική αυτή απεικόνιση συντείνει αφενός στην συγκριτική κατανόηση του κάθε θεσμού και αφετέρου στην ευχερέστερη συστηματοποίησή του. Παράλληλα, σε κάθε ενότητα παρατίθεται εξαντλητική βιβλιογραφία και ενδεικτική νομολογία, ενώ το έργο εμπλουτίζεται με γενικό βιβλιογραφικό πίνακα, εύχρηστο λημματικό ευρετήριο και πίνακα σχεδιαγραμμάτων. Πρόκειται για ένα σχετικά ευσύνοπτο αλλά απόλυτα έγκυρο βοήθημα, απαραίτητο για κάθε φοιτητή ή νέο επιστήμονα, που θέλει να συστηματοποιήσει το γενικό μέρος του Ποινικού Δικαίου και να κατανοήσει την πρακτική του εφαρμογή.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Τα αξιολογικά στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
1971
30,00 
€ 27,00
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου Γενικό Μέρος
2010
63,00 
€ 59,90
 
 
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
2015
48,00 
€ 45,60
 
Η έκδοση ως θεσμός του Ποινικού Δικαίου
Χρυσικός Δημοσθένης
2003
55,00 
€ 44,00