Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία

Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία

Ειδικό Ενοχικό (άρθρα 741-946) - τόμος 4ος
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Σταθόπουλος Μιχάλης
Έτος Έκδοσης: 1982 Σελίδες: 902 ISBN: 960-420-032-1
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 65,00
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Ερμηνεία-νομολογία Αστικού Κώδικα
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
2005
 
€ 80,00
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2007
 
€ 110,00
 
 
Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα
Κρητικός Αθανάσιος
2008
 
€ 110,00
 
Ερμηνεία-νομολογία Αστικού Κώδικα
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
2003
 
€ 80,00