Π.Ν. Σάκκουλας » Online Βιβλιοπωλείο»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ»ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

10 υποκατηγορίες | 132 βιβλία
Κριτήριο ταξινόμησης:

Εφαρμογές οικογενειακού δικαίου

Παπαχρίστου Θανάσης
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-578-3
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 22,00

Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου

Βλαστός Στυλιανός
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-572-1
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 45,00

Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ

Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
Έτος Έκδοσης: 2014 ISBN: 978-960-420-571-4
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 28,00

Οικογενειακό δίκαιο

Παπαχρίστου Θανάσης
Έτος Έκδοσης: 2014 ISBN: 978-960-420-559-2
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 55,00

Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας και σημάτων

Καραγκουνίδης Απόστολος
Έτος Έκδοσης: 2014 ISBN: 978-960-420-556-1
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 35,00

Εγχειρίδιο Κληρονομικού δικαίου

Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
Έτος Έκδοσης: 2014 ISBN: 978-960-420-549-3
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 70,00

Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου

Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
Έτος Έκδοσης: 2014 ISBN: 978-960-420-543-1
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 75,00

Δίκαιο σωματείων, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων

Βλαστός Στυλιανός
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-545-5
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 45,00

Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Τσολακίδης Ν. Ζαφείριος
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-536-3
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 48,00

Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων επι θεμάτων συλλογικών συμβάσεων εργασίας & διαιτητικών αποφάσεων

Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-523-3
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 30,00

Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα

Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-519-6
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 160,00

Η ατελής κυριότητα

Κιτσαράς I. Λάμπρος
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-518-9
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 45,00

Κληρονομικό Δίκαιο

Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-517-2
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 115,00

Η σχετική ακυρότητα της δικαιοπραξίας

Ιωακειμίδης Ελ. Σωτήριος
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-515-8
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 34,00

Η προστασία της νόμιμης μοίρας

Γεωργιάδης Α. Γεώργιος
Έτος Έκδοσης: 2013 ISBN: 978-960-420-511-0
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 60,00
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 9  | Επόμ. »