Π.Ν. Σάκκουλας » Online Βιβλιοπωλείο»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

16 υποκατηγορίες | 785 βιβλία
Κριτήριο ταξινόμησης:

Συνδρομή εντύπου 2017, Δικηγορικών Εταιρειών -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση όλων των ετών του περιοδικού συν αστική νομοθεσία-

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11089717-055
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 120,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Ασκουμένων Δικηγόρων -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση όλων των ετών του περιοδικού συν αστική νομοθεσία-

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11089717-054
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 90,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Εξωτερικού

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11089717-053
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Φοιτητική

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11089717-052
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 70,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Νομικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11089717-051
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 180,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Φυσικών Προσώπων -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση όλων των ετών του περιοδικού συν αστική νομοθεσία-

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11089717-050
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 110,00    € 100,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Δικηγορικών Εταιρειών -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση των τελευταίων 23 ετών του περιοδικού συν ποινική νομοθεσία-

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11067217-055
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 130,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Ασκουμένων Δικηγόρων -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση των τελευταίων 23 ετών του περιοδικού συν ποινική νομοθεσία-

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11067217-054
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 98,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Εξωτερικού

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11067217-053
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Φοιτητική

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11067217-052
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 80,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Νομικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11067217-051
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 190,00

Συνδρομή εντύπου 2017, Φυσικών Προσώπων -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση των τελευταίων 23 ετών του περιοδικού συν ποινική νομοθεσία-

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2017 ISBN: 11067217-050
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 120,00    € 110,00

Balancing employer & employee interests:

Σκανδάλης Ιωάννης
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-661-2
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 35,00

Ιατρική ευθύνη-Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι

Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-659-9
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 55,00

Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016]

Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-658-2
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 35,00
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 53  | Επόμ. »