Π.Ν. Σάκκουλας » Online Βιβλιοπωλείο»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

15 υποκατηγορίες | 823 βιβλία
Κριτήριο ταξινόμησης:

Συνδρομή εντύπου 2015, Δικηγορικών Εταιρειών

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-055
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 105,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Ασκουμένων Δικηγόρων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-054
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 75,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Εξωτερικού

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-053
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 210,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φοιτητική

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-052
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 65,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Νομικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-051
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 170,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φυσικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-050
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 95,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Δικηγορικών Εταιρειών

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-055
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 115,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Ασκουμένων Δικηγόρων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-054
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 85,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Εξωτερικού

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-053
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φοιτητική

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-052
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 75,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Νομικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-051
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 180,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φυσικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-050
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 105,00

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 3

Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-589-9
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 13,00    € 11,70

Βασική Νομοθεσία [8η ενημέρωση: Ν. 4335/2015]

Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς / Νεζερίτη Ευαγγελία / Σταματοπούλου Μαρία-Αγγελική
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-588-2
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 24,00

Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρα 272Α-272Ι ΚΔΔ

Σοϊλεντάκης Νικόλαος
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-587-5
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 18,00
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 55  | Επόμ. »