Π.Ν. Σάκκουλας » Online Βιβλιοπωλείο»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

15 υποκατηγορίες | 829 βιβλία
Κριτήριο ταξινόμησης:

Συνδρομή εντύπου 2016, Δικηγορικών Εταιρειών

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-055
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 120,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Ασκουμένων Δικηγόρων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-054
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 90,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Εξωτερικού

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-053
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φοιτητική

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-052
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 70,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Νομικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-051
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 180,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φυσικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-050
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 110,00    € 100,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Δικηγορικών Εταιρειών

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-055
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 130,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Ασκουμένων Δικηγόρων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-054
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 98,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Εξωτερικού

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-053
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φοιτητική

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-052
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 80,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Νομικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-051
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 190,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φυσικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-050
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 120,00    € 110,00

Περιορισμοί στην προστασία του άρ. 6 ΕΣΔΑ στις ποινικές υποθέσεις

Μαγριππή Αικατερίνη
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-595-0
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 35,00    € 33,00

Βασική Νομοθεσία

Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-593-6
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 33,00    € 31,50

Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - ερμηνευτικό συμπλήρωμα

Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-592-9
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 30,00
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 56  | Επόμ. »