Π.Ν. Σάκκουλας » Online Βιβλιοπωλείο»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

15 υποκατηγορίες | 835 βιβλία
Κριτήριο ταξινόμησης:

Συνδρομή εντύπου 2015, Δικηγορικών Εταιρειών

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-055
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 105,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Ασκουμένων Δικηγόρων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-054
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 75,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Εξωτερικού

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-053
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 210,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φοιτητική

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-052
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 65,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Νομικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-051
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 170,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φυσικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11089717-050
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 95,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Δικηγορικών Εταιρειών

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-055
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 115,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Ασκουμένων Δικηγόρων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-054
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 85,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Εξωτερικού

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-053
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φοιτητική

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-052
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 75,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Νομικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-051
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 180,00

Συνδρομή εντύπου 2015, Φυσικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 11067217-050
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 105,00

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα

Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-586-8
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 55,00    € 52,25

Ποινικός Κώδικας - 4

Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-584-4
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 11,00    € 10,50

Η δημόσια παρουσίαση του έργου

Παπαρσενίου Παρασκευή
Έτος Έκδοσης: 2015 ISBN: 978-960-420-582-0
Εκδότης: Δίκαιο & Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας
€ 34,00    € 32,30
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 56  | Επόμ. »