Π.Ν. Σάκκουλας » Online Βιβλιοπωλείο»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

16 υποκατηγορίες | 818 βιβλία
Κριτήριο ταξινόμησης:

Συνδρομή εντύπου 2016, Δικηγορικών Εταιρειών

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-055
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 120,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Ασκουμένων Δικηγόρων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-054
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 90,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Εξωτερικού

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-053
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φοιτητική

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-052
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 70,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Νομικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-051
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 180,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φυσικών Προσώπων

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11089717-050
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 110,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Δικηγορικών Εταιρειών

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-055
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 130,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Ασκουμένων Δικηγόρων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-054
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 98,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Εξωτερικού

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-053
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 220,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φοιτητική

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-052
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 80,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Νομικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-051
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 190,00

Συνδρομή εντύπου 2016, Φυσικών Προσώπων

Ποινικά Χρονικά
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 11067217-050
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 120,00

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11

Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-608-7
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 11,00

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνή & Ευρωπαϊκά κείμενα - 1

Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-607-0
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 10,00

Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή - Μια συμβολή στη συμπεριφορική οικονομική ανάλυση

Καραμπατζός Γ. Αντώνης
Έτος Έκδοσης: 2016 ISBN: 978-960-420-606-3
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 50,00
Βιβλία ανά σελίδα:
« Προηγ. | σελ.  από 55  | Επόμ. »