ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πτωχευτικός Κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα
Κώδικες τσέπης

ενημέρωση: Μάρτιος 2017, έκδ. 3η

Η αδυναμία πληρωμών αποτελεί ένα φαινόμενο που –κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε– πλήττει εξίσου τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, και μάλιστα ανεξάρτητα από την συνδρομή ή μη εμπορικής ιδιότητας. Η νομοθετική αντιμετώπιση, ωστόσο, της αστικής και της εμπορικής υπερχρέωσης ευνοήτως διαφοροποιείται, δεδομένης της ιδιομορφίας των οφειλών που απορρέουν από την άσκηση εμ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 10,00
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 12,00
 
Ενοχικό δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
2015
 
95,00 
€ 90,25
 
 
Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2016
 
€ 95,00
 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 3
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 13,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 16,50
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 7,50
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 12,50
 
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 23,00
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
130,00 
€ 110,00
 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Βαθρακοκοίλης Βασίλης
2012
765,00 
€ 650,00
 
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
2007
160,00 
€ 130,00
 
Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος
Ανδρουλάκης Νικόλαος
2005
125,00 
€ 90,00