ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία
Σοϊλεντάκης Νικόλαος

έκδ. 3η

Οι αλλεπάλληλες εκούσιες ή αναγκαστικές ή διατεταγμένες λόγω Τρόικας επεμβάσεις του νομοθέτου στη Διοικητική Δικονομία, κατά την τελευταία τριετία ιδίως με τους νόμους 3900/2010, 4055/2012, 4070/2012, 4072/2012, 4079/2012, 4093/2012 και 4152/2013, κατέστησαν αναγκαία την 3η έκδοση του με τον ανωτέρω τίτλο βιβλίου, στο οποίο αναπτύσσεται το δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο της αγωγής, όπως αυτή ισχύει κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά την παρούσα έκδοση ελήφθησαν υπ’ όψ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 55,00
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2013
 
€ 160,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
Ποινικός Κώδικας
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2014
 
€ 135,00
 
Construction Law
Uff, John

10th ed.  Now in its tenth edition, Construction Law provides an overview of construction law as well as detailed coverage of many essential aspects. Guides students through the world of construction contracts, litigation, planning and environmental law Covers public and EU law, statutes, safety and building regulations Supplements the commentary with extensive quotations from the relevant statutes and leading cases, as ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 27,30
[ αρχική τιμή € 39,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10