ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος

ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035

Η σπουδαιότητα που έχει μια κατ’ άρθρον ερμηνεία του Αστικού Κώδικα είναι δεδομένη, ιδίως ενόψει της ανάγκης της σύγχρονης νομικής πράξης για ταχεία πρόσβαση στη νομική πληροφορία. Σε αυτή την ανάγκη φιλοδοξεί να ανταποκριθεί η «Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα» (ΣΕΑΚ), υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του καθηγητή Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Ο σκοπός επιδιώκεται με έναν μοναδικό τρόπο, ισορροπώντας ανάμεσα στο πρότυπο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, στην οποία η τάση είναι να περιληφθο...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 160,00
 
Δίκαιο ευρεσιτεχνίας
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2013
 
€ 55,00
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
 
Εμπορική Νομοθεσία [ σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2014
 
€ 30,00
 
Εμπορική Νομοθεσία [ σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2014
 
€ 55,00
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.
2009
 
 
17,00 
€ 11,90
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50