ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ζητήματα μαρτυρικής απόδειξης στην ποινική δίκη
Τριανταφύλλου Αναστάσιος

 Οι μάρτυρες είναι αναμφίβολα ένα από τα πλέον σημαντικά αποδεικτικά μέσα. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων της μαρτυρικής απόδειξης στην ποινική δίκη, τα οποία διαχρονικά εμφανίζουν θεωρητικό ενδιαφέρον και μεγάλη πρακτική σπουδαιότητα. Προς τον σκοπό αυτό καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια συλλογής και παράθεσης του μεγαλύτερου μέρους της σχετικής νομολογίας. Μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, ακολουθεί λεπτομερής παρουσίασ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 35,00
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 12,00
 
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.
2014
 
€ 95,00
 
 
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
2015
 
€ 48,00
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
€ 28,00
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20