ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος

ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035

Η σπουδαιότητα που έχει μια κατ’ άρθρον ερμηνεία του Αστικού Κώδικα είναι δεδομένη, ιδίως ενόψει της ανάγκης της σύγχρονης νομικής πράξης για ταχεία πρόσβαση στη νομική πληροφορία. Σε αυτή την ανάγκη φιλοδοξεί να ανταποκριθεί η «Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα» (ΣΕΑΚ), υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του καθηγητή Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Ο σκοπός επιδιώκεται με έναν μοναδικό τρόπο, ισορροπώντας ανάμεσα στο πρότυπο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, στην οποία η τάση είναι να περιληφθο...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 160,00
 
Ενοχικό δίκαιο
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2015
 
€ 95,00
 
Δόλος
Βαθιώτης Κωνσταντίνος
2014
 
€ 35,00
 
 
Εφαρμογές οικογενειακού δικαίου
Παπαχρίστου Θανάσης
2015
 
€ 22,00
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
€ 28,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 23,10
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
150,00 
€ 120,00
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2010
150,00 
€ 120,00
 
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2010
195,00 
€ 160,00
 
Δίκαιο επιταγής / Δίκαιο συναλλαγματικής
Μάρκου Π. Ιωάννης
2012
120,00 
€ 95,00