ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.

Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 [Ρώμη ΙΙ]

Με το παρόν συλλογικό έργο, «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ ΙΙ − Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενοχών − Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)», επιχειρείται για πρώτη φορά μια εις βάθος ανάλυση των διατάξεων του συγκεκριμένου ενωσιακού νομοθετήματος για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές. Ο Κανονισμός 864/2007 («Ρώμη ΙΙ») εντάσσεται στη γενικότερη τάση ομοιομορφοποίησης των κανό...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 95,00
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
Βασική Νομοθεσία [7η ενημέρωση: Ν. 4285/2014]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 18,00
 
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2014
 
€ 45,00
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2014
 
€ 85,00
 
Construction Law
Uff, John

10th ed.  Now in its tenth edition, Construction Law provides an overview of construction law as well as detailed coverage of many essential aspects. Guides students through the world of construction contracts, litigation, planning and environmental law Covers public and EU law, statutes, safety and building regulations Supplements the commentary with extensive quotations from the relevant statutes and leading cases, as ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 27,30
[ αρχική τιμή € 39,00 ]
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50