ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ποινικός Κώδικας
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα

Ερμηνεία - Εφαρμογή, έκδ. 3η

Στο επίτομο αυτό έργο επιχειρείται μια συνοπτική ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα. Εκτίθενται βραχυλογικά τα πορίσματα των διάφορων θεωριών και πιο εξαντλητικά αυτά της νομολογίας. Η κατάταξη της ύλης είναι συστηματική, ώστε να εντοπίζεται από τον αναγνώστη σε βραχύτατο χρόνο, κάτω από το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα, η απάντηση στα ερωτήματά του. Εκτός από την ανάπτυξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του κάθε εγκλήματος, κάτω από κάθε άρθρο γίνεται ειδ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 135,00
 
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.
2014
 
€ 95,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
 
Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία
Σοϊλεντάκης Νικόλαος
2014
 
€ 55,00
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
The World of Business
Economist

From Valuable Brands and Games Directors Play to Bail-Outs and Bad Boys How many billion spam emails are sent each day?Who said ‘Business is a combination of war and sport’?How did Amazon.com and Volvo get their names?Which are the world’s most valuable brands?When and what was the Mississippi bubble?What did Xerox get seriously wrong in the 1970s?Which company ‘exists to benefit and refresh everyone it touches’?How much do the best paid hedge fund managers earn?Which brand of coffee claimed to be ‘Good to the last ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 10,50
[ αρχική τιμή € 15,00 ]
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη] / Εμπορική Νομοθεσία [74 νομοθετήματα σε κινητά τεύχη]
έκδοση Ποινικά Χρονικά / Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
2014
92,00 
€ 78,00
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
150,00 
€ 120,00
 
 
Βιβλιοδετημένοι τόμοι -3 έως 5- σε προνομιακή τιμή
Ποινικά Χρονικά
2014
130,00 
€ 105,00
 
Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου
Μάρκου Π. Ιωάννης
2010
135,00 
€ 95,00