ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υπαλληλικός Κώδικας
Κώδικες τσέπης

ενημέρωση: N. 4210/2013, έκδ. 4η

Η παρούσα 4η έκδοση του “Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, το κείμενο του Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένο με νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 3731/2008, 3801/2009, 3839/2010, 3852/2010, 3863/2010, 3896/2010, 3979/2011, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011, 4052/2012, 4057/2012, 4093/2012, 4111/2013, 41...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 8,00
 
Αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας και σημάτων
Καραγκουνίδης Απόστολος
2014
 
€ 35,00
 
Εμπορική Νομοθεσία [ σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2014
 
€ 30,00
 
 
Δίκαιο ευρεσιτεχνίας
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2013
 
€ 55,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη, 6η ενημέρωση: Ν. 4258/2014]
Επιμέλεια: Θεοφυλάκτου Βέρα, Κουμουτζής Νίκος, Νεζερίτη Ευαγγελία, Πιτσουλάκη Αθηνά, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 20,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 23,10
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.
2009
 
 
17,00 
€ 11,90
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20