ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 3
Κώδικες τσέπης

ενημέρωση: N. 4335/2015, έκδ. 11η

O πρόσφατος Ν. 4335/2015 («Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» – ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) άλλαξε ριζικά τη φυσιογνωμία του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με πρωταρχικό σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης στα πολιτικά δικαστήρια. Προς την κατεύθυνση αυτή επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε όλο σχεδόν το εύρος της ρυθμιζόμενης από τον Κώδικα ύλης, και συγκεκριμένα στα κεφάλαια της τακτικής διαδικασίας (πρωτοβάθμια δίκη και ένδικα μέ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 11,70
[ αρχική τιμή € 13,00 ]
 
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
2015
 
48,00 
€ 45,60
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2015
 
55,00 
€ 52,25
 
 
Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2014
 
55,00 
€ 50,00
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ανδρουλάκης Νικόλαος | Δαλακούρας Θεοχ., Γιαννίδης Ιω., Αναγνωστόπουλος Ηλ. (επιμ.: Βούλγαρης Δ.)
2015
 
80,00 
€ 76,00
 
Construction Law
Uff, John

10th ed.  Now in its tenth edition, Construction Law provides an overview of construction law as well as detailed coverage of many essential aspects. Guides students through the world of construction contracts, litigation, planning and environmental law Covers public and EU law, statutes, safety and building regulations Supplements the commentary with extensive quotations from the relevant statutes and leading cases, as ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 27,30
[ αρχική τιμή € 39,00 ]
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Σταθόπουλος Μιχάλης
1978
45,00 
€ 20,00
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2015
190,00 
€ 130,00
 
 
Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος -τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας -άρθρα 372-406 Π.Κ., β΄ έκδ.-
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2006
70,00 
€ 50,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ερμηνευτικό συμπλήρωμα
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2016
225,00 
€ 170,00