ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος

ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035

Η σπουδαιότητα που έχει μια κατ’ άρθρον ερμηνεία του Αστικού Κώδικα είναι δεδομένη, ιδίως ενόψει της ανάγκης της σύγχρονης νομικής πράξης για ταχεία πρόσβαση στη νομική πληροφορία. Σε αυτή την ανάγκη φιλοδοξεί να ανταποκριθεί η «Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα» (ΣΕΑΚ), υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του καθηγητή Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Ο σκοπός επιδιώκεται με έναν μοναδικό τρόπο, ισορροπώντας ανάμεσα στο πρότυπο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, στην οποία η τάση είναι να περιληφθο...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 150,00
[ αρχική τιμή € 160,00 ]
 
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
2015
 
48,00 
€ 45,60
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
28,00 
€ 25,20
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ανδρουλάκης Νικόλαος | Δαλακούρας Θεοχ., Γιαννίδης Ιω., Αναγνωστόπουλος Ηλ. (επιμ.: Βούλγαρης Δ.)
2015
 
80,00 
€ 76,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 23,10
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Βιβλιοδετημένοι τόμοι -3 έως 5- σε προνομιακή τιμή
Ποινικά Χρονικά
2014
130,00 
€ 105,00
 
Βιβλιοδετημένοι τόμοι -6 και πλέον- σε προνομιακή τιμή
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
2014
120,00 
€ 90,00
 
 
Βασικοί κώδικες τσέπης σε κασετίνα
Κώδικες τσέπης
2014
48,00 
€ 35,00
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
1999
80,00 
€ 40,00