ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βασική Νομοθεσία
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς

Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα - ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015

Με το έργο “Βασική Νομοθεσία” επιδιώκεται η ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη των κυριότερων αναγκών όλων όσων ασχολούνται με την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου (φοιτητών, δικηγόρων, δικαστών, ερευνητών κ.λπ.). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχουν συγκεντρωθεί, σε έναν τόμο, τα σημαντικότερα κωδικοποιημένα (κυρίως) νομοθετήματα που απασχολούν την καθημερινή πράξη, συνοδευόμενα από τις βασικότερες διεθνε...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 28,50
[ αρχική τιμή € 30,00 ]
 
Αστικός Κώδικας και εισαγωγικός νόμος - 2
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 12,00
 
Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Σταθόπουλος Π. Μιχάλης
2016
 
€ 240,00
 
 
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και Διεθνή & Ευρωπαϊκά κείμενα - 1
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 10,00
 
Συνδεδεμένες συμβάσεις franchise
Μαργαρίτης Ευάγγ.
2016
 
€ 35,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 23,10
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος
Ανδρουλάκης Νικόλαος
2005
125,00 
€ 90,00
 
Ποινικά Χρονικά - Βιβλιοδετημένος τόμος [3 έως 5]
Ποινικά Χρονικά
2015
140,00 
€ 105,00
 
 
Δίκαιο επιταγής / Δίκαιο συναλλαγματικής
Μάρκου Π. Ιωάννης
2012
120,00 
€ 95,00
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2015
190,00 
€ 130,00