ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συνταγματικό Δίκαιο
Μαυριάς Κώστας

έκδ. 5η

Η 5η έκδοση του Συνταγματικού Δικαίου του Καθηγητή Κώστα Μαυριά, εννέα χρόνια μετά την 4η, περιέχει αναγκαίες νέες αναπτύξεις καθώς και ενημέρωση επί της νομολογίας και επί των μεταβολών της νομοθεσίας, όπως και συμπλήρωση, με τα κυριότερα έργα, της παραχθείσας κατά το μεσολαβήσαν διάστημα βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης. Κατά τα λοιπά, η δομή του παραμένει ως έχει, μετά την προσθήκη, στην 4η έκδοση, κεφαλαίου για τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Το έργο συνοδεύεται από ευρε...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 85,00
 
Υπαλληλικός Κώδικας
Κώδικες τσέπης
2014
 
€ 8,00
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
 
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.
2014
 
€ 95,00
 
Η απειλή στο έγκλημα της εκβιάσεως
Δημάκης Η. Αλέξανδρος
2014
 
€ 30,00
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.

A short historyGlobalization' has become a popular buzzword for explaining today's world. The expression achieved terminological stardom in the 1990s and was soon embraced by the general public and integrated into numerous languages. But is this much-discussed phenomenon really an invention of modern times? In this work, Jürgen Osterhammel and Niels Petersson make the case that globalization is not so new, after all. Arguing that the world did not turn 'global' overnight, the book traces ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 11,90
[ αρχική τιμή € 17,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30