ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία
Σοϊλεντάκης Νικόλαος

έκδ. 3η

Οι αλλεπάλληλες εκούσιες ή αναγκαστικές ή διατεταγμένες λόγω Τρόικας επεμβάσεις του νομοθέτου στη Διοικητική Δικονομία, κατά την τελευταία τριετία ιδίως με τους νόμους 3900/2010, 4055/2012, 4070/2012, 4072/2012, 4079/2012, 4093/2012 και 4152/2013, κατέστησαν αναγκαία την 3η έκδοση του με τον ανωτέρω τίτλο βιβλίου, στο οποίο αναπτύσσεται το δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο της αγωγής, όπως αυτή ισχύει κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά την παρούσα έκδοση ελήφθησαν υπ’ όψ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 55,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
€ 28,00
 
 
Βασική Νομοθεσία [7η ενημέρωση: Ν. 4285/2014]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 18,00
 
Απάτη και εκβίαση
Βαθιώτης Κωνσταντίνος
2014
 
€ 39,00
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.

A short historyGlobalization' has become a popular buzzword for explaining today's world. The expression achieved terminological stardom in the 1990s and was soon embraced by the general public and integrated into numerous languages. But is this much-discussed phenomenon really an invention of modern times? In this work, Jürgen Osterhammel and Niels Petersson make the case that globalization is not so new, after all. Arguing that the world did not turn 'global' overnight, the book traces ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 11,90
[ αρχική τιμή € 17,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60