ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

74 Νομοθετήματα

Η παρούσα νομοθετική συλλογή αποτελεί εξέλιξη του γνωστού έργου Εμπορική Νομοθεσία. Η ύλη καλύπτεται από κινητά τεύχη, τα οποία περιέχονται σε ντοσιέ. Το format αυτό –που ακολουθείται ήδη με επιτυχία στο έργο Βασική Νομοθεσία– συνδέεται με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: Αφενός μεν επιτρέπει στον αναγνώστη την απόσπαση και τη μεταφορά του κάθε φορά απαραίτητου μέρους του έργου, αφετέρου δε καθιστά εφικτή την πιο οικονο...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 55,00
 
Ζητήματα μαρτυρικής απόδειξης στην ποινική δίκη
Τριανταφύλλου Αναστάσιος
2014
 
€ 35,00
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
Ενοχικό δίκαιο
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2015
 
€ 95,00
 
Construction Law
Uff, John

10th ed.  Now in its tenth edition, Construction Law provides an overview of construction law as well as detailed coverage of many essential aspects. Guides students through the world of construction contracts, litigation, planning and environmental law Covers public and EU law, statutes, safety and building regulations Supplements the commentary with extensive quotations from the relevant statutes and leading cases, as ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 27,30
[ αρχική τιμή € 39,00 ]
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Σταθόπουλος Μιχάλης
1978
45,00 
€ 20,00
 
Δίκαιο επιταγής / Δίκαιο συναλλαγματικής
Μάρκου Π. Ιωάννης
2012
120,00 
€ 95,00
 
 
Δίκαιο Σημάτων / Δίκαιο ευρεσιτεχνίας / Αθέμιτος ανταγωνισμός -ν. 146/1914-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2015
190,00 
€ 150,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Μαργαρίτης Μιχαήλ
2008
150,00 
€ 130,00