ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα

 Πρόκειται για την ολοκληρωμένη, πλήρως εκσυγχρονισμένη και σε βάθος ανάλυση του θεσμού της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη. Η νομική φύση της πολιτικής αγωγής, ο μικτός (αστικός και ποινικός) χαρακτήρας της και η απαραίτητη διασύνδεσή της με το Αστικό Δίκαιο αναλύονται με βάση την ελληνική και την συγγενή αλλοδαπή θεωρία και νομολογία. Δίνονται έτσι συνεπείς απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα νομιμοποίησης του πολιτικώς ενάγοντος καθώς και του ρόλου του στην ποινι...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 45,60
[ αρχική τιμή € 48,00 ]
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
28,00 
€ 25,20
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
55,00 
€ 49,50
 
 
Εφαρμογές οικογενειακού δικαίου
Παπαχρίστου Θανάσης
2015
 
22,00 
€ 20,90
 
Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου
Βλαστός Στυλιανός
2015
 
45,00 
€ 40,50
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου
Μάρκου Π. Ιωάννης
2010
135,00 
€ 70,00
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2010
195,00 
€ 160,00
 
 
Δίκαιο επιταγής / Δίκαιο συναλλαγματικής
Μάρκου Π. Ιωάννης
2012
120,00 
€ 95,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη] / Εμπορική Νομοθεσία [74 νομοθετήματα σε κινητά τεύχη]
έκδοση Ποινικά Χρονικά / Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
2014
92,00 
€ 78,00