ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Χρόνος εργασίας
Σκανδάλης Ιωάννης

Η οριοθέτησή του στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα του χρόνου εργασίας στο ελληνικό εργατικό δίκαιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα κομβικότερα σημεία της σχέσης εργασίας. Οι ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας παραδοσιακά προσεγγίζονται, στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου, ως ένα σύνολο προστατευτικών διατάξεων, οι οποίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν έννομα αγαθά ύψιστης σημασίας για τον ερ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 33,00
 
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα - 11
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 11,00
 
Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτίμηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς
Γιαννούλης Γεωργ.
2017
 
€ 35,00
 
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5
Κώδικες τσέπης
2016
 
€ 12,00
 
Συνθετικές Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Κιτσαράς Λάμπρος, Τσαντίνης Σπύρος
2016
 
€ 26,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 16,50
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 7,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 23,00
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 12,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ατομικό εργατικό δίκαιο / Αλλαγές στις ατομικές και στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις συνεπεία της οικονομικής κρίσεως / Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου
Βλαστός Στυλιανός
2013
140,00 
€ 110,00
 
Δίκαιο επιταγής / Δίκαιο συναλλαγματικής
Μάρκου Ιωάννης
2012
120,00 
€ 95,00
 
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
130,00 
€ 110,00
 
Ενοχικό Δίκαιο
Γεωργιάδης Απόστολος
2007
160,00 
€ 130,00