ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου
Βλαστός Στυλιανός

  Η εφαρμογή του εργατικού δικαίου στην πράξη είναι δυσχερής, ιδιαιτέρως δε για τον μη ασχολούμενο ειδικώς με αυτόν τον κλάδο δικαίου. Αλλά και ο εξειδικευμένος στο εργατικό δίκαιο νομικός της πράξεως δεν έχει επαρκή χρόνο ειδι­κής μελέτης και επαρκούς ενημέρωσης επί των θεωρητικών ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Τα δεδομένα αυτά, συνδυαζόμενα και με την ανάγκη του νομικού της πράξεως να έχει όσο το δυνατόν ευχερή πρόσβαση σε γρή...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 45,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
2015
 
€ 48,00
 
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2014
 
€ 55,00
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος
Ανδρουλάκης Νικόλαος
2005
140,00 
€ 112,00
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2010
195,00 
€ 160,00
 
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2010
150,00 
€ 120,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2012
195,00 
€ 165,00