ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμπορική Νομοθεσία [ σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

94 Νομοθετήματα

Η παρούσα νομοθετική συλλογή αποτελεί εξέλιξη του γνωστού έργου Εμπορική Νομοθεσία. Η ύλη καλύπτεται από κινητά τεύχη, τα οποία περιέχονται σε ντοσιέ. Το format αυτό – που ακολουθείται ήδη με επιτυχία στο έργο Βασική Νομοθεσία– συνδέεται με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: Αφενός μεν επιτρέπει στον αναγνώστη την απόσπαση και τη μεταφορά του κάθε φορά απαραίτητου μέρους του έργου, αφετέρου δε καθιστά εφικτή την πιο οικονομική και πιο άμεση ενημέρωση του έργου, με «στοχευ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 55,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Θεοφυλάκτου Βέρα, Κουμουτζής Νίκος, Νεζερίτη Ευαγγελία, Πιτσουλάκη Αθηνά, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
 
Εμπορική Νομοθεσία [ σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2014
 
€ 30,00
 
Κώδικας Ναρκωτικών
Επιμέλεια: Παύλου Στέφ., Πιτσουλάκη Αθ.
2014
 
€ 11,00
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.

A century of transformation in politics and political economyFew issues are more central to our present predicaments than the relationship between economics and politics. After Adam Smith looks at how politics and political economy were articulated and altered in the century following the publication of Smith's Wealth of Nations. It considers how grand ideas about the connections between individual liberty, free markets, and social and economic justice sometimes attributed to Smith are as much the product of gradual modificat...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 23,10
[ αρχική τιμή € 33,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.
2009
 
 
17,00 
€ 11,90