ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κώδικας Ναρκωτικών
Επιμέλεια: Παύλου Στέφ., Πιτσουλάκη Αθ.

ενημέρωση: N. 4238 /2014, έκδ. 2η

Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στην νομοθεσία περί των ναρκωτικών με τον Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), διά του οποίου αφενός μεν εισήχθη ο Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, αφετέρου δε καταργήθηκε ο Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103/25.5.2006), πλην συγκεκριμένων, ρητώς αναφερομένων, διατάξεων. Έτσι, αρχικώς προτάσσεται η Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» (ήδη Ν. 4139/2013), ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 11,00
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2013
 
€ 160,00
 
Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Τσολακίδης Ν. Ζαφείριος
2013
 
€ 48,00
 
 
Η απειλή στο έγκλημα της εκβιάσεως
Δημάκης Η. Αλέξανδρος
2014
 
€ 30,00
 
Δόλος
Βαθιώτης Κωνσταντίνος
2014
 
€ 35,00
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre

6th ed.  Bowett's Law of International Institutions provides an introductory overview of the law of international institutions, covering the major organisations and explaining their role and governing law Covers all the major global, regional and judicial institutions such as the UN, the IMF, the WTO, the ICJ, the International Tribunal for the Law of Sea, the ICC and the ICTs as well as the EU and Council of Europe Includes ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 32,20
[ αρχική τιμή € 46,00 ]
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60
 
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.
2009
 
 
17,00 
€ 11,90
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30