ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμπορική Νομοθεσία [σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

74 Νομοθετήματα

Η παρούσα νομοθετική συλλογή αποτελεί εξέλιξη του γνωστού έργου Εμπορική Νομοθεσία. Η ύλη καλύπτεται από κινητά τεύχη, τα οποία περιέχονται σε ντοσιέ. Το format αυτό –που ακολουθείται ήδη με επιτυχία στο έργο Βασική Νομοθεσία– συνδέεται με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: Αφενός μεν επιτρέπει στον αναγνώστη την απόσπαση και τη μεταφορά του κάθε φορά απαραίτητου μέρους του έργου, αφετέρου δε καθιστά εφικτή την πιο οικονομική...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 55,00
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
€ 28,00
 
Αθέμιτος ανταγωνισμός -ν. 146/1914-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2015
 
€ 55,00
 
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2014
 
130,00 
€ 110,00
 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 12,00
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.
2009
 
 
17,00 
€ 11,90
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30