ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δίκαιο ευρεσιτεχνίας
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

 To δίκαιο της ευρεσιτεχνίας είναι βασικός πυλώνας για την τεχνολογική πρόοδο και διάχυση, πάνω στην οποία εδράζεται η σύγχρονη κοινωνία. Το εγχειρίδιο επιχειρεί με κατά το δυνατόν εύληπτο τρόπο και με παραδείγματα να καταδείξει την συμβιωτική σύνδεση του δικαίου της ευρεσιτεχνίας με την τεχνική σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, από την δημιουργία της εφεύρεσης μέχρι την λήξη του διπλώματος. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνία...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 55,00
 
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.
2014
 
€ 95,00
 
Συνταγματικό Δίκαιο
Μαυριάς Κώστας
2014
 
€ 85,00
 
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
€ 55,00
 
Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2014
 
€ 75,00
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.

A short historyGlobalization' has become a popular buzzword for explaining today's world. The expression achieved terminological stardom in the 1990s and was soon embraced by the general public and integrated into numerous languages. But is this much-discussed phenomenon really an invention of modern times? In this work, Jürgen Osterhammel and Niels Petersson make the case that globalization is not so new, after all. Arguing that the world did not turn 'global' overnight, the book traces ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 11,90
[ αρχική τιμή € 17,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50