ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρ...
Σοϊλεντάκης Νικόλαος

  Στο βιβλίο με τον ανωτέρω τίτλο προσεγγίζεται και αναλύεται η ειδική διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 272 Α έως 272 Ι ΚΔΔ) που θεσπίσθηκε με τον νόμο 4329/2015 και αφορά στην έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όταν η απαίτηση βασίζεται σε διοικητική σύμβαση και την άσκηση ανακοπής. Ο νέος θεσμός του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, παρόμοιος με τον αντίστοιχο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 18,00
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2015
 
55,00 
€ 52,25
 
Οικογενειακό δίκαιο
Παπαχρίστου Θανάσης
2014
 
55,00 
€ 49,50
 
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Σάμιος Θωμάς / Νεζερίτη Ευαγγελία / Σταματοπούλου Μαρία-Αγγελική
2015
 
€ 39,00
 
Αθέμιτος ανταγωνισμός -ν. 146/1914-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2015
 
55,00 
€ 52,25
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre

6th ed.  Bowett's Law of International Institutions provides an introductory overview of the law of international institutions, covering the major organisations and explaining their role and governing law Covers all the major global, regional and judicial institutions such as the UN, the IMF, the WTO, the ICJ, the International Tribunal for the Law of Sea, the ICC and the ICTs as well as the EU and Council of Europe Includes ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 32,20
[ αρχική τιμή € 46,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου
Μάρκου Π. Ιωάννης
2010
135,00 
€ 70,00
 
Αστικός Κώδιξ, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Σταθόπουλος Μιχάλης
1978
45,00 
€ 20,00
 
 
Ποινικός Κώδικας / Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2014
285,00 
€ 220,00
 
Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2007
150,00 
€ 120,00