ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη

υπό το πρίσμα της αρχής της οικονομικής ενότητας

Το ζήτημα της νομικής μεταχείρισης, κυρίως από πλευράς εμπράγματου καθεστώτος, των οικοδομημάτων ή κτισμάτων που ανεγείρονται σε ξένο ακίνητο έχει ιδιαίτερη σημασία στην πράξη, ιδίως στην εργολαβία οικοδομών. Με αφετηρία την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξέταση της νομικής τύχης των συστατικών (άρθρ. 953, 954 ΑΚ) και των κατ’ επίφαση συστατικών (άρθρ. 955 ΑΚ), ιδίως οικοδομημάτων ή κτισμάτων, υπό...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 25,20
[ αρχική τιμή € 28,00 ]
 
Ζητήματα μαρτυρικής απόδειξης στην ποινική δίκη
Τριανταφύλλου Αναστάσιος
2014
 
35,00 
€ 31,50
 
Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
Επιμέλεια: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2013
 
160,00 
€ 150,00
 
 
Αθέμιτος ανταγωνισμός -ν. 146/1914-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2015
 
55,00 
€ 52,25
 
Εφαρμογές οικογενειακού δικαίου
Παπαχρίστου Θανάσης
2015
 
22,00 
€ 20,90
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολ Δ. / Η αναίρεση κατά τον ΚΠολ Δ
Σινανιώτης Λάμπρος
2008
125,00 
€ 85,00
 
Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Μαργαρίτης Μιχαήλ
2008
150,00 
€ 130,00
 
 
Η ατομική σύμβαση εργασίας / Αλλαγές στις ατομικές και στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις συνεπεία της οικονομικής κρίσεως / Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου
Βλαστός Στυλιανός
2013
140,00 
€ 110,00
 
Βιβλιοδετημένοι τόμοι [3 έως 5]
Επιστημονική ομάδα Χρονικών Ιδιωτικού Δικαίου
2014
120,00 
€ 100,00