ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη

 Το ζήτημα της νομικής μεταχείρισης, κυρίως από πλευράς εμπράγματου καθεστώτος, των οικοδομημάτων ή κτισμάτων που ανεγείρονται σε ξένο ακίνητο έχει ιδιαίτερη σημασία στην πράξη, ιδίως στην εργολαβία οικοδομών. Με αφετηρία την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξέταση της νομικής τύχης των συστατικών (άρθρ. 953, 954 ΑΚ) και των κατ’ επίφαση συστατικών (άρθρ. 955 ΑΚ), ιδίως οικοδομημάτων ή κτισμάτων, υπό...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 28,00
 
Ποινικός Κώδικας
Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα
2014
 
€ 135,00
 
Απάτη και εκβίαση
Βαθιώτης Κωνσταντίνος
2014
 
€ 39,00
 
 
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.
2014
 
€ 95,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Νεζερίτη Ευαγγελία, Νικολάου Φώτιος, Σάμιος Θωμάς
2014
 
€ 37,00
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20