ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμπορική Νομοθεσία [ σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Εμπορικές πράξεις - Έμποροι 1/ Εμπορικές συμβάσεις 2.1 / Εμπορικές συμβάσεις 2.2 / Πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία 3.2, 3.3 / Εταιρείες - Προσωπικές εταιρείες 5.1 / Εταιρείες - Ανώνυμες εταιρείες 5.2Α, 5.2Β / Εταιρείες - ΕΠΕ 5.3 / Εταιρείες - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 5.4 / Προστασία του καταναλωτή 6. / Ασφάλιση 8.1, 8.2, 8.3 / Πτωχευτικό δίκαιο 10.

Η 2η αυτή ενημέρωση του έργου Εμπορική Νομοθεσία σε κινητά τεύχη κατέστη αναγκαία μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων που περιέχονται στην συλλογή, και ειδικότερα στο δίκαιο των εμπορικών πράξεων-εμπόρων, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο των εταιρειών, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το δίκαιο της ασφάλισης και το πτωχευτικό δίκαιο. Με δεδομέ...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 30,00
 
Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Τσολακίδης Ν. Ζαφείριος
2013
 
€ 48,00
 
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.
2014
 
€ 95,00
 
 
Δίκαιο ευρεσιτεχνίας
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2013
 
€ 55,00
 
Βασική Νομοθεσία [11 κώδικες σε κινητά τεύχη]
Επιμέλεια: Θεοφυλάκτου Βέρα, Κουμουτζής Νίκος, Νεζερίτη Ευαγγελία, Πιτσουλάκη Αθηνά, Σάμιος Θωμάς
2013
 
€ 37,00
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre

6th ed.  Bowett's Law of International Institutions provides an introductory overview of the law of international institutions, covering the major organisations and explaining their role and governing law Covers all the major global, regional and judicial institutions such as the UN, the IMF, the WTO, the ICJ, the International Tribunal for the Law of Sea, the ICC and the ICTs as well as the EU and Council of Europe Includes ...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 32,20
[ αρχική τιμή € 46,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Construction Law
Uff, John
2009
 
 
39,00 
€ 27,30
 
 
Globalization
Osterhammel, Juergen - Petersson, Niels P.
2009
 
 
17,00 
€ 11,90
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen
2010
 
 
38,00 
€ 26,60