ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών
Επιμέλεια: Μπώλος Α., Τζάκας Δ.-Π.

Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 [Ρώμη ΙΙ]

Με το παρόν συλλογικό έργο, «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ ΙΙ − Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενοχών − Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)», επιχειρείται για πρώτη φορά μια εις βάθος ανάλυση των διατάξεων του συγκεκριμένου ενωσιακού νομοθετήματος για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές. Ο Κανονισμός 864/2007 («Ρώμη ΙΙ») εντάσσεται στη γενικότερη τάση ομοιομορφοποίησης των κανό...

Διαβαστε περισσοτερα
 
€ 95,00
 
Το αντικείμενο των εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ
Χριστακάκου-Φωτιάδη Καλλιόπη
2014
 
€ 28,00
 
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα
2015
 
€ 48,00
 
 
Αθέμιτος ανταγωνισμός -ν. 146/1914-
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2015
 
€ 55,00
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2014
 
130,00 
€ 110,00
 
Takeover Activity, Valuation Estimates and Merger Gains
Eckbo, B. Espen

modern empirical developmentsThe 600 pages of volume one, 'Takeover Activity, Valuation Estimates and Sources of Merger Gains', focus on classical issues such as the existence and source of merger waves, empirical estimates of takeover announcement returns and the division of takeover gains between bidders and targets, and tests for potential sources of takeover gains (primarily involving estimation of industry wealth effects of takeovers), introducing readers to modern scientific evidence about corporate takeo...

Διαβαστε περισσοτερα
€ 26,60
[ αρχική τιμή € 38,00 ]
 
The World of Business
Economist
2009
 
 
15,00 
€ 10,50
 
Bowett΄s Law of International Institutions
Sands, Philippe - Klein, Pierre
2009
 
 
46,00 
€ 32,20
 
 
After Adam Smith
Milgate, Murray - Stimson, Shannon C.
2009
 
 
33,00 
€ 23,10
 
Brands and Branding
Clifton, Rita
2009
 
 
25,00 
€ 17,50
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Βασικοί κώδικες τσέπης σε κασετίνα
Κώδικες τσέπης
2014
48,00 
€ 35,00
 
Αστικός Κώδικας,Γενικές Αρχές - Πρακτικά θέματα με λύσεις
Γεωργιάδης Σ. Απόστολος
2013
22,00 
€ 20,90
 
 
Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Μαργαρίτης Μιχαήλ
2008
150,00 
€ 130,00
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2010
150,00 
€ 120,00