Δημόσιο Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-479-3
39€

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ

Κωτσοβίνος Β. Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-93-8849-8
60€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΟΜΟΙ α-β

Σταματόπουλος Δημήτριος, Καραβοκύρης Αντώνης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 9789606787-06-5
70€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. & Ε.Λ.Π.

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-90044-7-3
45€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ

Καραγιάννης Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-9781-19-0
24.5€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Καραγιάννης Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-9781-23-7
26.5€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τσιατούρας Φώτης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-618-80497-3-4
50€

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-694-0
24€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - 11

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-696-4
11€

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τσιατούρας Φώτης Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-618-80497-2-7
70€

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Παπαγιάννης Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-618-81885-7-0
49€

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συλλογικό Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-02-3236-3
31.8€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παντελής Αντ. Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-14-3099-7
45.64€

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-90044-6-6
44€

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-93-8481-0
42€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - 1

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-607-0
10€

Φ.Π.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σταματόπουλος Δ.- Κλωνή Α. Έτος Έκδοσης: 2015
ISBN: 978-960-678-704-1
65€

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΘΡΑ 272Α-272Ι ΚΔΔ

Σοϊλεντάκης Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2015
ISBN: 978-960-420-587-5
18€

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Επιστημονική ομάδα ASTbooks Έτος Έκδοσης: 2015
ISBN: 978-618-5132-13-2
65€ - 58.5€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ

Κωτσοβίνος Β. Έτος Έκδοσης: 2015
ISBN: 978-960-93-6852-0
60€